Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkslien-he

 Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Số 7, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 3
Thành phố Bến Tre
Tỉnh Bến Tre
Việt Nam

Email: banbientap@bentre.gov.vn
Điện thoại: 075.3827529
Fax: 075.3822134
Liên lạc
 


Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 100P, Nguyễn Văn Tư, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753.829586; Email: nhnn.bentre@sbv.gov.vn