Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TinTucVaSuKien

TinTucVaSuKien
Thứ 2, Ngày 29/01/2018, 09:00
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre họp triển khai nhiệm vụ năm 2018
29/01/2018

Chiều ngày 23/01/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bến Tre tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Bến Tre chủ trì phiên họp.

Năm 2017, NHCSXH tỉnh Bến Tre đã bám sát các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng quản trị, Ban đại diện HĐQT tỉnh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tăng cường quản lý và giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi theo đúng kế hoạch tăng trưởng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội ngày càng được nâng cao. Đến thời điểm 31/12/2017, tổng nguồn vốn đạt 2.134 tỷ đồng (+10,32%), tổng dư nợ đạt 2.129 tỷ đồng (+10,17%), với 116.724 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Nợ quá hạn 4,76 tỷ đồng (chiếm 0,22%). Nhờ đồng vốn vay ưu đãi, NHCSXH đã giúp cho 6.010 hộ thoát nghèo bền vững; tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho 1.433 lao động; có 60 hộ vay tham gia đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững vay vốn với số tiền 5,15 tỷ đồng, 43 hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với số tiền 4,15 tỷ đồng. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp Ủy Đảng, chính quyền, Ban đại diện Hội đồng quản trị, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội nhận ủy thác và sự nỗ lực của NHCSXH tỉnh.

Hop trien khai NV NHCSXH 2018.png

Quang cảnh cuộc họp

Tại phiên họp, các thành viên Ban đại diện HĐQT đã tích cực thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương, kế hoạch kiểm tra giám sát; công tác tập huấn đối với tổ chức hội, đoàn thể; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn; tăng cường kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, phát huy hiệu quả đồng vốn vay… và đề xuất một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT đã ghi nhận những kết quả tích cực, sự nỗ lực của các thành viên Ban đại diện HĐQT và NHCSXH tỉnh Bến Tre trong năm 2017, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cần tập trung thực hiện, cụ thể: Phấn đấu tăng trưởng tín dụng thấp nhất 10%; Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 0,22%; Tập trung kiến nghị đề xuất cấp Ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan cùng cấp xem xét cho chủ trương, chỉ đạo bổ sung nguồn vốn từ ngân sách ủy thác sang NHCSXH tỉnh để cho vay hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ; Các thành viên Ban đại diện HĐQT các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT, chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, huy động vốn và các nhiệm vụ khác do Hội sở chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao năm 2018; Ban đại diện HĐQT tỉnh xây dựng chương trình, phân công phụ trách và thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn của Hội đồng quản trị; Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đúng theo nội dung theo văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH, căn cứ nội dung thống nhất trong các phiên họp giao ban định kỳ với NHCSXH chỉ đạo tổ chức hội cấp dưới tổ chức thực hiện; NHCSXH tỉnh có kế hoạch tập huấn cho cán bộ ngoài ngành; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch tại xã, triển khai các dịch vụ ngân hàng phục vụ tốt hơn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, phối hợp với các Sở ban ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện tốt Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững, chương trình khởi nghiệp cho người nghèo của Tỉnh ủy, qua đó góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh Bến Tre.

Hoàng Hận​


Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số lượt người đọc

Trạng thái

Lịch sử

LoaiBaiViet

PostCategory

TacGia

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by
Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 100P, Nguyễn Văn Tư, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753.829586; Email: nhnn.bentre@sbv.gov.vn