Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TinTucVaSuKien

TinTucVaSuKien
Thứ 4, Ngày 10/01/2018, 08:00
Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm Ngành NH Bến Tre năm 2017
10/01/2018

Ngày 05/01/2018, Ngành ngân hàng tỉnh Bến Tre tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm (PCTN, TP) năm 2017 dưới sự chủ trì của Ông Trần Văn Đức - Giám đốc NHNN tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TP ngành NH tỉnh Bến Tre. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban chỉ đạo, các Trưởng phòng, đơn vị NHNN tỉnh và Giám đốc các chi nhánh NH trên địa bàn.

Tại cuộc họp, NHNN tỉnh đã thông qua báo cáo tổng kết công tác PCTN, TP năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020, Quyết định 2351/QĐ-NHNN ngày 08/11/2017 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Chương trình PCTN, TP đến năm 2020 của ngành Ngân hàng và một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác PCTN, TP.

tong ket PCTN 2017.jpg

Ông Trần Văn Đức - Giám đốc NHNN tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TP ngành NH tỉnh Bến Tre phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Qua ý kiến thảo luận, góp ý của thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo PCTN, TP Ngành NH tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác PCTN, TP của ngành NH trên địa bàn thời gian qua; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TP tiếp tục được chú trọng, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tội phạm được triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, TP. Trong năm 2017, công tác PCTN, TP  tiếp tục đạt kết quả tốt, ngành NH Bến Tre không xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, không phát sinh tội phạm, hoạt động NH an toàn, hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, TP trong thời gian tới, Ban chỉ đạo PCTN, TP Ngành NH tỉnh Bến Tre tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCTN, TP gắn với triển khai luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; các đơn vị trong Ngành thường xuyên tự đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tội phạm nhằm ngăn ngừa và phát hiện sớm hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật; thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để được hỗ trợ các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở giao dịch, con người và tài sản,... nhằm ngăn ngừa tội phạm.

                                                                                                       ​  Trúc Linh


Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số lượt người đọc

Trạng thái

Lịch sử

LoaiBaiViet

PostCategory

TacGia

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by
Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 100P, Nguyễn Văn Tư, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753.829586; Email: nhnn.bentre@sbv.gov.vn